top of page
RasmusCanback.jpg

RASMUS CANBÄCK VILL FÅ FLER ATT BLICKA ÖSTERUT

Text av Marcus Carlsten

Rasmus Canbäck är 30 år gammal och bor i Stockholm. Han har länge varit intresserad av Östeuropa och Kaukasus och vill att fler ska rikta blicken österut. Hösten 2020 startar han därför Facebook-sidan Österut med Rasmus Canbäck som i skrivande stund har drygt 500 följare.

clemenceHabiaykare.jpg

BLACK
LIVES
MATTER

En podcast

av Clémence Habiyakare

& Merveille Habiyakare

Michail
ZUJ &
CHINCHIN
CHANNEL

Text av Pavel Petrov

Michail ”Misja” Zuj ler ur skärmen på min telefon när vi ringer ett videosamtal. Den belarusiske skådespelarens ansikte är välbekant från förut. Michail har en 18 års lång teaterkarriär bakom sig.

För frågor om spelet, workshops och föreläsningar i samband med spelet, kontakta  Ingrid Svanfeldt eller Charlotte Estman-Wennström

Yttrandefrihetens hjältar produceras av Svanfield Media och har utvecklats med stöd av Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes och Kulturfonden för Sverige och Finland samt  Svenska Kulturfonden.

Jokes_tekstilogo_rgb.jpg
Rahasto_fonden_vaakalogo.jpg
Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_vi
bottom of page