top of page
svanfieldlogomedia_valkoinen.png

BLACK LIVES MATTER

En podcast 
av Clémence Habiyakare
& Merveille Habiyakare

Clémence Habiyakare Bild: Privat

För frågor om spelet, workshops och föreläsningar i samband med spelet, kontakta  Ingrid Svanfeldt 

Yttrandefrihetens hjältar produceras av Svanfield Media och har utvecklats med stöd av Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes och Kulturfonden för Sverige och Finland samt  Svenska Kulturfonden.

Jokes_tekstilogo_rgb.jpg
Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_vi
Rahasto_fonden_vaakalogo.jpg
bottom of page