top of page
svanfieldlogomedia_valkoinen.png

Yttrandefrihetens hjältar

- ett utbildningskoncept baserat på rollspel
Upplev hur det är att jobba i diktaturens Belarus genom ett rollspel och träffa den du spelar, på riktigt!

Yttrandefrihetens hjältar är ett utbildningskoncept för undervisning i demokrati och människorättsfostran med tyngdpunkt på oberoende journalistik. Mobilspelet Yttrandefrihetens hjälte, som är gjort för Svenska Yle 2023  kan utnyttjas i undervisningen. I det ursprungliga konceptet från 2021, spelar deltagarna ett live rollspel under en lektion. Konceptets exempel bygger på verkliga händelser som har hänt oberoende journalister i Belarus under år 2020-2021. Genom Yttrandefrihetens hjältar får man känna hur det känns att leva i en diktatur och lära sig vad yttrandefrihet är och varför det är så viktigt med oberoende journalistik för vår demokrati.

Allt material som behövs för rollspelet finns på vår webbplats och det utgår från berättelser av oberoende belarusiska journalister. Efter rollspelet tar deltagarna kontakt med en belarusier i exil online genom ett distansmöte. Personerna talar engelska. Till varje spel finns diskussionsfrågor och handledning. Dessutom finns det en kappsäck med material som kan utnyttjas för att sätta upp en utställning eller en spelplan för rollspelet. En viktig del av konceptet är handledningen, där Svanfield Media kommer till skolorna för att inspirera och hjälpa läraren med handledningen av rollspelet, bearbetningen av materialet och uppsättandet av spelplanen som kan fungera som en utställningen.

Ingrid Svanfeldt har utvecklat konceptet tillsammans med fotografen och grafikern Charlotte Estman-Wennström och företaget Svanfield Media. Arbetet med konceptet har delfinansierats genom arbetsstipendier. Ingrid Svanfeldts företag Svanfield Media står bakom konceptets webbplats och kommer att sälja rätten att utnyttja konceptet och de kurser som ordnas i samband med rollspelet och mobilspelet.

Konceptet skräddarsys

Vår idé utgår i från att studenter och lärare ska utnyttja mobilspelet och materialet på vår webbplats. Dessutom vill vi gärna att läraren och studenterna också deltar i en kurs med externa föreläsare och handledare. Vi vill skräddarsy konceptet tillsammans med deltagande skolor, finansiärer och samarbetspartners. En möjlig finansieringsmodell är att skolorna betalar en deltagaravgift för att delta och utnyttja konceptet, men att externa finansiärer också bekostar programmet, så att skolornas deltagaravgift kan hållas låg.

Blev du intresserad?

Vi hoppas hitta finansiärer och samarbetspartners som kan hjälpa oss att utveckla konceptet ytterligare och vi vill gärna skräddarsy konceptet för olika målgrupper. Svanfield Media har en god kontakt till Belarus, men också till journalister i andra länder. Konceptet har redan testats med Svenska social-och kommunalhögskolans studenter våren 2020 på Hanaholmens kulturcenter och med Novias studenter i Jakobstad hösten 2021 och 2022. Spelet har utvecklas med stöd från Kulturfonden för Sverige och Finland, Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur Jokes och Svenska Kulturfonden. För att kunna utveckla och skräddarsy konceptet vidare till rätt målgrupp, behövs nya finansiärer och samarbetspartners.

 

 

Är du den vi söker?

Ta kontakt så berättar vi mer!

 

Ingrid Svanfeldt,

e-post: ingrid.svanfeldt@svanfield.fi

tfn +358 40 5872797

För frågor om spelet, workshops och föreläsningar i samband med spelet, kontakta Ingrid Svanfeldt 

Yttrandefrihetens hjältar har utvecklats med stöd av Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Svenska Kulturfonden och mediestiftelsen Vikes.

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_vi
bottom of page