top of page

Mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och diktaturens Belarus
24-28.5.2021

IMG_9179.jpg

Kursdeltagare; Marcus Carlsten, Ingrid Svanfeldt, Carita Pettersson, Belén Weckström, Clémence Habiyakare, Merveille Habiyakare, Adam Stefánsson Högnäs, deltagaren Pavel Petrov saknas på bilden.

Bild: Charlotte Estman-Wennström

Kursprogram

Måndag 24.5 - på Zoom

09.30-10.30

Introduktion med Ingrid Svanfeldt och Mats Söderman.

Alla kursdeltagare presenterar sig själva. Mats Söderman presenterar sig och sin roll och berättar vilken tid han finns tillgänglig på Soc&kom, hur man alternativt kan spela in intervjuer och annat material. Ingrid Svanfeldt berättar kort bakgrunden till rollspelet och kursen. Eftermiddagens seminarium presenteras.

10.45-11.30

Webbplatsen och rollspelet presenteras. Vi tittar på introduktionsvideona av "Larissa" och "Joakim". Mål med kursen och kursuppgifterna presenteras. 

11.30-12.30

Lunchpaus

12.30-13.30

Föreläsning om Belarus och journalisternas situation där med den svenska journalisten Åsa Ohlsson som  också är aktiv i människorätts-organisationen Östgruppen.

Kort paus

13.45-14.30

Vi bollar våra idéer i gruppen. Vilket journalistiskt arbete, artikel/ radioprogram/ video vill var och en göra? Vad är möjligt?

Krishanteringsexperten Alina Belskaya presenterar sig och hjälper med att hitta möjliga intervjuobjekt i Belarus.

In English.

Paus

Tid för frågor/ egen reflektion/ förberedelser inför seminariet.

15.00-16.30

Alla studenter deltar i ett digitalt seminarium som ordnas i samarbete med Kulturcentret för Sverige och Finland. Temat är ”Vad kan vi lära oss av Belarus och hur kan vi samarbeta bättre för att bevara vår yttrandefrihet i Finland och Sverige”.

Det blir en 20 min lång föreläsning av den svenska journalisten Åsa Ohlsson om de oberoende journalisterna i Belarus och vad vi kan lära oss av dem i Finland och Sverige. Sedan följer ett samtal på 20 min om dagens hot mot yttrandefriheten i Finland och Sverige mellan den finländske utrikeskorrespondenten och journalisten Kerstin Kronvall och journalisten Gert Lundstedt som är ordförande för Frilans Riks och styrelsemedlem i Journalistförbundet i Sverige. Ingrid Svanfeldt leder ordet. Kan journalister i Sverige och Finland samarbeta, när det gäller trakasserier i hemlandet och utomlands? Kan vi lära oss något av situationen i Belarus? Efteråt finns det tid för frågor och diskussion.

Tisdag 25.5 - på Zoom

9.00-10.30

Jobba på egen idé/research.

10.30-11.30

Vi träffas för att bolla idéerna och vidareutveckla dem. Grupprum möjliga.

11.30-12.30

Post-doc forskare Lizaveta Dubinka-Hushcha, belarusier bosatt i Danmark och grundare av organisationen Beladania, föreläser om yttrandefrihet.

In English.

12.30-13.30

Lunchpaus

13.30-15.00

Föreläsning med professor Ioulia Shukan, University Paris Nanterre. Professorn i sociologi, Ioulia Shukan, kommer att föreläsa om hur folk i Belarus mobiliserat sig på nya sätt, genom internet och sociala medier som Telegram.

In English.

15.00-17.00

Tid för intervjuer, mer research, jobba på eget projekt.

ONSDAG 26.5 - på Zoom

9.00-10.00

Tid att jobba eget projekt

10.30-11.00

Alina Belskaya och Ingrid Svanfeldt förbereder studenterna inför dagens onsdagsmöte.

11.00-12.00

Onsdagsmöte med journalister från Belarus.

På plats finns "Larissa" och "Joakim" från Homel och It-specialisten
Sergei från Minsk och krishanteringsexperten Alina Belskaya. Andra möjliga deltagare: Lizaveta Dubinka-Hushcha och Ioulia Shukan.

12.15-13.15

Lunchpaus

13.15-16.00

Jobba på eget projekt, Carita Pettersson hjälper med textfeedback.

TORSDAG 27.5 - på Hanaholmen

9.00-10.00

Introduktion till rollspelet. Vi kör uppvärmningsövningar för att lära känna varandra bättre. (Kaffe kan köpas i kaféet )

10.00-11.30

Vi testar rollspelen i små grupper

11.30-12.30

Lunch på restaurang PLATS (lunchen bekostas av projektet)

12.30-14.00

Rollspel fortsätter, tid för egen reflektion.

14.00-14.30

Kaffe och tilltugg

(Kaffet bekostas av Kulturcentret)

14.30-15.30

Vi kontaktar Larissa och Joakim för att diskutera händelserna som vi nyss har spelat.

15.30-16.30

Vi ger feedback på rollspelet, både skrifligt och muntligt.

16.30-17.30

En skål för projektet!

Svanfield Media bjuder ute på klipporna intill Kulturcentret i fall vädret tillåter.

FREDAG 28.5 På zoom

9.00-12.00

Finslipning av projekt inför presentation på Svanfield Media’s webbplats. 

12.00-13.00

Lunchpaus

13.00-15.00

Presentation av alla projekt med kaffepaus

15.00-16.30

Allmän kursfeedback

För frågor om spelet, workshops och föreläsningar i samband med spelet, kontakta Ingrid Svanfeldt .

Yttrandefrihetens hjältar produceras av Svanfield Media och har utvecklats med stöd av Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes och Kulturfonden för Sverige och Finland samt Svenska Kulturfonden.

Jokes_tekstilogo_rgb.jpg
Rahasto_fonden_vaakalogo.jpg
Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_vi
bottom of page