svanfieldlogomedia_valkoinen.png

Mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och diktaturens Belarus
24-28.5.2021

Kursdeltagare; Marcus Carlsten, Ingrid Svanfeldt, Carita Pettersson, Belén Weckström, Clémence Habiyakare, Merveille Habiyakare, Adam Stefánsson Högnäs, Pavel Petrov saknas på bilden.

Bild: Charlotte Estman-Wennström

Kursprogram

Måndag 24.5 på Zoom

 

09.30-10.30 Introduktion med Ingrid Svanfeldt och Mats Söderman.

Alla kursdeltagare presenterar sig själva. Mats Söderman presenterar sig och sin roll och berättar vilken tid han finns tillgänglig på Soc&kom, hur man alternativt kan spela in intervjuer och annat material. Ingrid Svanfeldt berättar kort bakgrunden till rollspelet och kursen. Eftermiddagens seminarium presenteras.

10.45-11.30 Webbplatsen och rollspelet presenteras. Vi tittar på introduktionsvideona av "Larissa" och "Joakim".
Mål med kursen och kursuppgifterna presenteras. 

11.30-12.30 Lunchpaus

12.30-13.30 Föreläsning om Belarus och journalisternas situation där med den svenska journalisten Åsa Ohlsson som också är aktiv i människorätts-organisationen Östgruppen.

Kort paus

13.45-14.30 Vi bollar våra idéer i gruppen. Vilket journalistiskt arbete, artikel/radioprogram/video vill var och en göra? Vad är möjligt?

Krishanteringsexperten Alina Belskaya presenterar sig och hjälper med att hitta möjliga intervjuobjekt i Belarus.

In English.

PAUS/ tid för frågor /egen reflektion/ förberedelser inför seminariet.

15.00-16.30 Alla studenter deltar i ett digitalt seminarium som ordnas i samarbete med Kulturcentret för Sverige och Finland. Temat är ”Vad kan vi lära oss av Belarus och hur kan vi samarbeta bättre för att bevara vår yttrandefrihet i Finland och Sverige”.

Det blir en 20 min lång föreläsning av den svenska journalisten Åsa Ohlsson om de oberoende journalisterna i Belarus och vad vi kan lära oss av dem i Finland och Sverige. Sedan följer ett samtal på 20 min om dagens hot mot yttrandefriheten i Finland och Sverige mellan den finländske utrikeskorrespondenten och journalisten Kerstin Kronvall och journalisten Gert Lundstedt som är ordförande för Frilans Riks och styrelsemedlem i Journalistförbundet i Sverige. Ingrid Svanfeldt leder ordet. Kan journalister i Sverige och Finland samarbeta, när det gäller trakasserier i hemlandet och utomlands? Kan vi lära oss något av situationen i Belarus? Efteråt finns det tid för frågor och diskussion.

 

Tisdag 25.5 på Zoom

9.00-10.30 Jobba på egen idé/ research.

10.30-11.30 Vi träffas för att bolla idéerna och vidareutveckla dem. Grupprum möjliga.

11.30-12.30 Post-doc forskare Lizaveta Dubinka-Hushcha, belarusier bosatt i Danmark och grundare av organisationen Beladania, föreläser om yttrandefrihet.

In English.

12.30-13.30 Lunchpaus

13.30-15.00 Föreläsning med professor Ioulia Shukan, University Paris Nanterre. Professorn i sociologi, Ioulia Shukan kommer att föreläsa om hur folk i Belarus mobiliserat sig på nya sätt, genom internet och sociala medier som Telegram.

In English.

15.00-17.00 Tid för intervjuer, mer research, jobba på eget projekt.

 

Onsdagen 26.5 på Zoom

9.00-10.00 Tid att jobba eget projekt

10.30-11.00 Alina Belskaya och Ingrid Svanfeldt förbereder studenterna inför dagens onsdagsmöte.

11.00-12.00 Onsdagsmöte med journalister från Belarus.

På plats finns "Larissa" och "Joakim" från Homel och It-specialisten
Sergei från Minsk och krishanteringsexperten Alina Belskaya. Andra möjliga deltagare: Lizaveta Dubinka-Hushcha och Ioulia Shukan.

12.15-13.15 Lunchpaus

13.15-16.00 Jobba på eget projekt, Carita Pettersson hjälper med textfeedback.

 

Torsdag 27.5 På Hanaholmen

9.00-10.00 Introduktion till rollspelet. Vi kör uppvärmningsövningar för att lära känna varandra bättre.

(Kaffe kan köpas i kaféet )

10.00-11.30 Vi testar rollspelen i små grupper

11.30-12.30 Lunch på restaurang PLATS (lunchen bekostas av projektet)

12.30-14.00 Rollspel fortsätter, tid för egen reflektion.

14.00-14.30 Kaffe och tilltugg

(Kaffet bekostas av Kulturcentret)

14.30-15.30 Vi kontaktar Larissa och Joakim för att diskutera händelserna som vi nyss har spelat.

15.30-16.30 Vi ger feedback på rollspelet, både skrifligt och muntligt.

16.30-17.30 En skål för projektet!

Svanfield Media bjuder ute på klipporna intill Kulturcentret i fall vädret tillåter.

Fredag 28.5. På zoom

9.00-12.00 Finslipning av projekt inför presentation på Svanfield Media’s webbplats. Charlotte Estman-Wennström hjälper vid behov.

 

12.00-13.00 Lunchpaus

13.00-15.00 Presentation av alla projekt med kaffepaus

15.00-16.30 Allmän kursfeedback

Jokes_tekstilogo_rgb.jpg
Rahasto_fonden_vaakalogo.jpg
Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_vi

För frågor om spelet, workshops och föreläsningar i samband med spelet, kontakta Ingrid Svanfeldt eller Charlotte Estman-Wennström

Yttrandefrihetens hjältar produceras av Svanfield Media och har utvecklats med stöd av Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes och Kulturfonden för Sverige och Finland samt Svenska Kulturfonden.